TAXIT vier trots 30 jaar van uitnemendheid

Dit is met trots dat die bestuur van TAXIT terugkyk na 30 jaar van sukses en ons wil van die geleentheid gebruik maak om ons diepe waardering en dank uit te spreek teenoor die volgende rolspelers in ons firma.

Ons kliënte – Oor ‘n tydperk van 30 jaar het ons die voorreg gehad om baie kliënte van diens te kon wees. Met sommige kliënte is ons verhouding kortstondig weens die behoefte aan ‘n eenmalige konsultasie as deel van ‘n spesifieke behoefte. Met sommige kliënte strek ons verhouding oor 30 jaar en ons kan nie anders as om ook jul bydrae tot die sukses en groei van TAXIT te erken nie. Ons koester elke kliënteverhouding – hetsy diegene wat ons slegs een keer sien of diegene wat al die pad saam met ons stap sedert die begin, of daarna by ons aangesluit het. Ons bly verbind tot die strewe na wedersydse voordelige verhoudings met ons kliënte. Dankie dat jul ons vertrou met jul belange en ons jul voorkeurdiensverskaffer kan wees.

Ons personeel – Jul toewyding, deursettingsvermoë en spanwerk is prysenswaardig, soveel te meer tydens die afgelope vyf maande waar ons sterker as ooit as ‘n span saam gewerk het ten spyte van die feit dat ons nie saam op kantoor kon wees nie. Elkeen van julle speel ‘n belangrike rol in die sukses van TAXIT en jul bydrae gaan nie ongesiens verby nie. Om Phil Jackson aan te haal:’Die sterkte van die span lê in elke individuele lid, en die sterkte van elke lid lê in die span.’

Ons spesialisadviseurs – Dankie dat jul ons hande vat en bystaan met spesialis advies om te alle tye die beste oplossing vir ons kliënte te bied. Ons het groot waardering dat jul ons strewe na uitnemende kliëntediens met ons deel.

Ons diensverskaffers – Sonder julle sou ons nie die nodige infrastruktuur kon skep wat ons in staat stel om met die nodige hulpmiddels elke dag ons beste te lewer nie. Ons waardeer jul vriendelike en betroubare diens en produkte.

Ons sien daarna uit om in die volgende jaar voort te bou op uitnemende kliëntediens.

Beste wense,

Niel, Duan & Wilmer

Click here for english version

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment