Korporatiewe Beheer

Korporatiewe Beheer

Bewaring van rekords

Die woord  “rekords” word in Artikel 1 van die Maatskappywet No 71 van 2008 (“die Wet”), omskryf as enige inligting wat in Artikel 24 van

Read More »