Loading...
Globalisering is ’n onvermybare nagevolg van ’n tegnologiese-gedrewe wêreld waar die beperkings van tyd en plek minder en minder begin saak maak. Dit wil voorkom dat die wêreldwye Covid-19 pandemie verdere globalisering tot gevolg gehad het weens die internasionale inspanning om die virus finaal te oorwin. Tussendeur die globalisering, het Afrikaans nog ’n plek in besigheid, of is dit tyd dat ons die tou ingooi vir Afrikaans as besigheidstaal?

Kom ons oorweeg eers vir ’n oomblik wat die stand van sake is vir Afrikaans

Voordele van besigheid in Afrikaans doen

Terwyl dit baie besighede kan baat om besigheid in Afrikaans te doen is dit in min gevalle die beste uitweg om slégs in Afrikaans besigheid te doen. Engels bly steeds die mees-gebruikte besigheidstaal ter wêreld en dus sal dit voordelig wees vir alle besigheidseienaars om ten minste een werknemer aan te stel wat goeie Engelse skryf-, lees- en kommunikasievaardighede besit.

Hoe jy Afrikaans gebruik as ’n besigheidstaal gaan streng afhang van jou unieke konteks en die kliënte/klante aan wie jy dienste of produkte verskaf. Daarvolgens moet jy bepaal of jy dienskontrakte, besigheidsooreenkomste, kommunikasie ens. in Afrikaans beskikbaar gaan maak vir dié waarmee jy besigheid doen.

Gesels met jou prokureur oor die voordele wat Afrikaanse dokumente, kontrakte, en ooreenkomste vir jou kan bied as besigheidseienaar.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)